Szerző: Haraszti Kinga

Hírek

Adaptációs módszertani eszközkészlet

A Seven Smart Steps projektben elkészült, és több nyelven elérhető az Adaptációs Módszertani Eszközkészlet, ami lehetővé teszi az érdeklődők számára, hogy megismerhessék a Tanlet alkalmazást, az innovatív e-learning módszertant és a projekt eredményeit. Célunk, hogy támogatást nyújtsunk azoknak a pedagógusoknak és intézményeknek, akik alkalmazni szeretnék a módszertant és az alkalmazást. A Kézikönyv a mentorok képzéséhez összeállítás gyakorlatorientált megközelítést […]

Tovább…
Hírek

Projektzáró Nemzetközi Találkozó (TM4)

Július 26-án Csíkszeredán találkoztak a Seven Smart Steps projektben résztvevők. A nemzetközi projekttalálkozó központi célja az elért eredmények áttekintése volt, a projektindikátorok és statisztikák tükrében. A részt vevő szakemberek (mind a pedagógusok, mind a fejlesztők) a projekt megvalósítását sikeresnek értékelték, a projektben részt vevő pedagógusok az adaptációs folyamatot valamennyi dimenzió mentén pozitívan értékelték. A jelen […]

Tovább…
Hírek

Projektzáró konferencia Csíkszeredán

A Seven Smart Steps projekt végéhez közeledvén a zárókonferencia megrendezésére 2022. július 25-én a csíkszeredai megyeházán került sor, mely keretében az eredményekről és a jövőbeli tervekről a sajtó képviselőinek is beszámoltak a résztvevők. Jelen találkozó központi témája az elért eredmények összesítése és a szakmai közönség számára történő bemutatása volt. A teljeskörű adaptációs folyamatról, a tananyagfejlesztésről, […]

Tovább…
Hírek

Módszertani bemutató Dél-Magyarországon

A Seven Smart Steps projektben 2022. június 21-én került sor Egyesületünk szervezésében a helyi PLA (peer learning activity) workshop megrendezésére, melynek célja a projekt eredményeinek bemutatása, népszerűsítése a térségben. A részt vevő szakemberek olyan tankerületi intézmények vezetői és tanárai voltak, melyek jellemzően hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkoznak. A térségben az alkalmazás használatának kiterjesztése kiemelkedő jelentőséggel bír, […]

Tovább…
Hírek

PLA Csíkszereda

A Seven Smart Steps projekt keretében a tartalomfejlesztés lezárultát követően szeretnénk valamennyi régióban a helyi szakmai közösséget elérni, valamint a projekteredményeket bemutatni a partnerek által tartott workshopok segítségével. PLA workshopokat tervezünk Magyarországon, ezen belül régiónkban, Dél-Magyarországon, Szlovákiában (a Felvidéken) és Romániában (Erdélyben). Ezen törekvés keretében került sor 2022. április 14-én Csíkszeredában a PLA esemény megrendezésére […]

Tovább…
Hírek

SMART mentorok felkészítése az adaptációs folyamatok támogatására

Megvalósult az adaptációs folyamat hetedik workshopja, mely egyben a hétlépcsős képzés záróeseménye volt. A cél és az apropó a pedagógusok (SMART mentorok) felkészítése az alkalmazás disszeminációjára, annak szélesebb szakmai közösséggel való megismertetése. Mivel a részt vevő pedagógusok képesek a leghitelesebben bemutatni magát az alkalmazást és a tananyagfejlesztés során szerzett tapasztalataikat, szeretnénk, ha egy előadás keretében […]

Tovább…
7 smart steps számok
Hírek

7 Smart Steps – Egy szakasz lezárult: sikeres tananyagfejlesztés és a pilotoktatás

A 7SS projektben 3 régió (Magyarország, Felvidék és Erdély) 22 pedagógusa 5 munkacsoportban 4 tantárgy tananyagait készítette el, amelyet 406 diák tesztelt kb. 15 fős tanulócsoportokban. Az ezt a folyamatot lezáró workshop keretében közösen gondoltuk át a tapasztalatainkat, megosztottuk egymással a jó és hasznos gyakorlatokat. Szóba kerültek az egyéni készégek terén bekövetkezett változások, a felmerülő […]

Tovább…
Hírek

7 Smart Steps- Lineáris feladatsorból differenciáló feladatrendszer

Október 18-án került sor a Seven Smart Steps projekt keretében a negyedik pedagógusok számára szervezett online workshopra. A rendezvényen Lukács Zoltán szakmai koordinátor (Regionet Alapítvány), Ferenczi Szi Éva (Innonet n.o.), Szép József, Vépy-Benyhe Judit (Új Esély Egyesület) és Záborszky Andrea (IRF) a tematikus tananyagfejlesztés koordinátoraiként vettek részt. A negyedik workshop témája: Differenciált, szintugró tananyag fejlesztése […]

Tovább…
Hírek

Learn THEN Play – Feladatsor vs. feladatrendszer

Ahogy nincs két egyforma gyermek, nincs két egyforma tanulási útvonal sem. Az oktatás érintett szereplőinek körében végzett igényfelmérésünk eredményeként megszületett a LThP projekt matematika tananyaga, melyet a digitális tananyagfejlesztésben jártas gyakorló pedagógusok készítették. Feladatsor vs. feladatrendszer  Ahelyett, hogy egy előre elkészített feladatsort kapnának a diákok, 1500 feladatból és 18 témaköri magyarázó videóból álló feladatrendszerben barangolhatnak […]

Tovább…
Hírek

7 Smart Steps – lineáris tananyag készítés

A Seven Smart Steps projekt hétfázisos adaptációs folyamatának második szakaszát (2. Step) kezdtük meg szeptemberben. Egy workshoppal indítottunk, melynek konkrét témája A lineáris tananyag forgatókönyve, és annak módszertani-technikai előkészítése volt. A lineáris tananyagkészítés két szakaszból áll: az elsőben egy lineáris tartalmat, analóg forgatókönyvet hozunk létre, a másodikban pedig ezt digitalizáljuk. Célunk a digitális tartalomfejlesztési módszertan alapjainak […]

Tovább…