Adaptációs módszertani eszközkészlet

A Seven Smart Steps projektben elkészült, és több nyelven elérhető az Adaptációs Módszertani Eszközkészlet, ami lehetővé teszi az érdeklődők számára, hogy megismerhessék a Tanlet alkalmazást, az innovatív e-learning módszertant és a projekt eredményeit. Célunk, hogy támogatást nyújtsunk azoknak a pedagógusoknak és intézményeknek, akik alkalmazni szeretnék a módszertant és az alkalmazást.

Kézikönyv a mentorok képzéséhez összeállítás gyakorlatorientált megközelítést alkalmazva tartalmazza a teljes adaptációs folyamat módszertanáttanácsokat, valamint fejlesztési javaslatokat fogalmaz meg a tanárok részére.

A kézikönyv önállóan is alkalmazható, de a Módszertani Adaptációs Útmutató kiegészítéseként is értelmezhető, mivel utóbbiban részletesebben mutatjuk be az alkalmazott e-learning pedagógiai módszertant és az elért projekteredményeket. A technikai jellegű ismertetek elsajátítását pedig a Tanári és Tanulói felhasználói útmutatóval