Learn THEN Play – Feladatsor vs. feladatrendszer

Ahogy nincs két egyforma gyermek, nincs két egyforma tanulási útvonal sem.

Az oktatás érintett szereplőinek körében végzett igényfelmérésünk eredményeként megszületett a LThP projekt matematika tananyaga, melyet a digitális tananyagfejlesztésben jártas gyakorló pedagógusok készítették.

Feladatsor vs. feladatrendszer 

Ahelyett, hogy egy előre elkészített feladatsort kapnának a diákok, 1500 feladatból és 18 témaköri magyarázó videóból álló feladatrendszerben barangolhatnak a gyermekek, aktuális tudásuknak és képességeiknek megfelelően.

Az általános iskolai tananyagot és a középiskolai belépő szintet felölelő 13 témakör fokozatosan nehezedő 5 nehézségi szint mentén struktúrálódik, a könnyebb feladatoktól az egyre bonyolultabbak felé haladva, egészen a versenyszintig. A diákok játékos, élvezetes tanulási folyamaton keresztül haladnak az egyszerű feladatoktól az egyre bonyolultabbak felé, miközben a rendszer folyamatos visszajelzést ad számukra az elért teljesítményükről.

A gyermekek nincsenek magukra hagyva a tanulás során; valamennyi nehezebb feladathoz tartoznak segítő kérdés(ek) és magyarázat(ok), melyek végigvezetik őket a tananyagon, akárcsak a tanár tenné ezt az osztályteremben. A videós magyarázatok során a képernyőn megoldjuk az adott feladatot, narrációval pedig elmagyarázzuk az egyes lépéseket.