7 Smart Steps – lineáris tananyag készítés

A Seven Smart Steps projekt hétfázisos adaptációs folyamatának második szakaszát (2. Step) kezdtük meg szeptemberben. Egy workshoppal indítottunk, melynek konkrét témája A lineáris tananyag forgatókönyve, és annak módszertani-technikai előkészítése volt.

A lineáris tananyagkészítés két szakaszból áll:

  • az elsőben egy lineáris tartalmat, analóg forgatókönyvet hozunk létre,
  • a másodikban pedig ezt digitalizáljuk.

Célunk a digitális tartalomfejlesztési módszertan alapjainak elsajátíttatása, a lineáris tananyagkészítés technikai és szakmai ismereteinek átadása volt, mely során olyan magabiztos fejlesztői szemlélethez és digitális ismeretekhez jutnak a tanárok, mely szilárd hátteret biztosít a további, fokozatosan bonyolultabbá váló munkafolyamatok számára.

A workshop tematikus műhelymunkával egészült ki, a különböző szaktantárgyi csoportok külön tantárgyi meetingek keretében, a koordinátorok irányításával beszélték meg a korábban elhangzottakat (fejlesztési irányelvek, oktatási célok játékmotorokhoz illesztése, fokozatosan nehezedő feladatok elve, változatos eszközhasználat stb.). Egységesítettük a mennyiségi követelményeket, hogy egyenlő legyen a terhelés minden résztvevő számára. A lineáris tananyag módszerének tantárgyspecifikus adaptálásáról és a szakmai módszertan véglegesítéséről a koordinátorok beszámolót készítettek.

A Seven Smart Steps 2. lépésének végére valamennyi pedagógus kidolgozza a saját, egyedi lineáris tananyagát. Ennek az „állomásnak” a következő szakaszára (digitalizálás) októberben kerül majd sor.