7 Smart Steps projektindító Csíkszeredán

2021. június 25-én, Csíkszeredán tartottuk az első, projektindító találkozót, ahol a projektben részt vevő, illetve a projekt által érintettek részletesen megbeszélték

  • a munkatervet
  • az ütemtervet
  • a partnerek közötti együttműködési keretrendszert és feladatmegosztást
  • az általános szakmai irányelveket és módszertant
  • a “Hét Smart Lépés”-t a digitálisan támogatott differenciált módszertan adaptálásához
  • a partnerek és pedagógusok együttműködési lehetőségeket
  • és a projekt költségvetését.

Az esemény sajtótájékoztatóval vette kezdetét, melynek keretében Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke és Borsos Endre, az Interregió Fórum Egyesület képviselője tájékoztatta a projektről a Hargita megyei és országos közvéleményt, valamint a jelenlévő magyarországi, szlovákiai, romániai partnereket.

A csíkszeredai találkozón “élőben” is kipróbálhatták a résztvevők a már elkészült matematika és történelem témájú feladatokat, amely iskolás gyerekeknek készült játékos, interaktív formában, és letölthető, használható bárki számára.

Országonként 6 mentortanár bevonását tervezzük a projektbe, akik kiválasztása a közeljövőben történik majd. Javaslatként elhangzott, hogy augusztus végén kerüljön sor találkozókra pedagógusokkal, egy kelet-magyarországi helyszínen. A bevont pedagógusokat felkészítenék arra, hogy a megismert módszert továbbadják más iskolákba is.