LearnTHENPlay – Erasmus+

A Learn Then Play projekt célja: A tanárok és a szülők/gondviselők együttműködésén alapuló, digitálisan támogatott módszertan kidolgozása a tanulók tanulási erőfeszítéseinek segítése érdekében.

A projekt során egy speciális IKT-támogató rendszerre támaszkodó innovatív módszertan készül, amely:

  • Lehetővé teszi a szülők/gondviselők számára, hogy az online játékidő iránti vágyat motivációs eszközként használják fel a tanulók teljesítményének segítésére;
  • Megteremti az iskolák és a szülői közösségek, pontosabban az iskolai tanárok és a szülők/gondviselők közötti együttműködés kereteit, hogy heti/napi szinten hatékonyan együttműködjenek a tanulók tanórán kívüli tanulási folyamatainak segítése érdekében;
  • Gyakorlatba ülteti a differenciált oktatás elveit az adaptív tanulási utak alkalmazásával, amelyek lehetővé teszik, hogy minden tanuló a saját tempójában haladjon a tananyaggal, gyorsan eljutva a legnehezebb szintekre, vagy több időt töltve az alapszintek elsajátításával.

A projekt a szülőket/gondviselőket, tanárokat és diákokat, valamint azokat az intézményeket célozza meg, melyek készek a fejlesztésben együttműködni.

Projekt száma: Erasmus+ 2020-1-HU01-KA201-078819

Támogatási időszak: 2020.11.01.-2022.10.31.

Támogatási összeg: 218.138 EUR

Projekt partnerek:

Vezető partner: Férfiak Klubja (HU)

Partner szervezetek:  Interregió Fórum Egyesület (HU), Hargita Megyéért Egyesület (RO), Új Esély Egyesület (HU), Corvin Mátyás Alapiskola (SLO)

Honlap: https://learnthenplay.hu