EFOP-2.1.2-16-2019-00137 – „Jó Kis Hely Cúnban” felújítás

 

 

 

 

 

 

A kedvezményezett neve: Új Esély Egyesület
A projekt címe: „Jó Kis Hely Cúnban” felújítás
A projekt azonosító száma: EFOP-2.1.2-16-2019-00137
A szerződött támogatás összege: 19 999 504 Ft.
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt tervezett befejezés dátuma: 2021.11.01.

A projekt tartalmának bemutatása

A Cún településen élőket sújtó földrajzi, gazdasági, infrastrukturális hátrányok, az ingerszegény környezet következtében az itt élők perspektívája kilátástalan, a fiatalok lehetőségei beszűkültek, a célok többnyire hiányoznak, a vágyak irreálisak vagy minimum szintűek. A meglévő hiányok– alacsony iskolázottság, életmód, szociális készségek alacsony szintje – következtében a család alig nyújt követendő modellt gyerekeiknek. A hátrányok következtében a gyermekek jelenlegi helyzetét az iskolai sikertelenség, jövőbeli életüket a kedvezőtlen munkaerő-piaci helyzet és a társadalmi perifériára szorulás veszélye fenyegeti.

Felmérésünk alapján a célcsoport mindegyik szegmense (gyerekek, fiatalok, szülők, területi ellátást biztosító szolgáltatók) nyitott és befogadó a támogatási kérelem által megvalósítandó projekt iránt. Különösen fontos tényező, hogy a helyi Önkormányzat támogatja az Új Esély Egyesület törekvéseit a településen, hozzájárult a Testület ahhoz, hogy telephelyet létesítsünk a programjaink megvalósításához és felújítsuk a Cún, Fő u. 79. sz., Önkormányzati ingatlant, hogy a Jó kis Hely a továbbiakban abban működjön. A munkatársaknak sikerült a településen ismertté, befogadottá tenni a Jó kis helyet, így a szolgáltatásokat 104 fő vette igénybe, a projektindítástól 1433 fő ügyféllátogatást regisztráltunk.

A beruházás-épületfelújítás tartalma:

Az épület és környezetének megoszlása: 3 szoba, ebből 2 db. 20 m2, előtér, konyha, kamra, tágas fürdőszoba zuhanyozóval és fürdőkáddal és külön wc. Az udvarban a házhoz épült egykori istálló és még egy helyiségen kívül található egy garázsszerű melléképület, valamint kisebb állattartásra alkalmas helyiségek, 5 db. Pincéje is van. A telek 2000 m2 feletti, alkalmas közösségi kert kialakítására gyümölcsössel, zöldségeskerttel.

Jelenlegi állapot:

Az épület az ormánsági polgárosult parasztság által épült, stabil, jó alapanyagból készült, de évekig lakatlan volt, míg az önkormányzat megvásárolta. Ennek következtében az állaga leromlott. Csatorna híján az egyik külső fal vizesedni kezdett. A födém egészségtelen palával van borítva, porlik, ha hozzáérnek, de nem ázik be a ház. Az aljzat mind a 3 szobában tönkrement, csakúgy a nyílászárók is. A fürdőszoba, wc teljes átalakítást igényel. Célszerű a külső, omladozó vakolatot is leverni s szigeteléssel, festéssel korszerűvé tenni.

Épület felújítás, eszközbeszerzés, eredmények

Jelen projekt terhére az épületet újítjuk fel, de a meglévő tereket, szobabeosztást nem módosítjuk, falakat nem mozgatunk. Az átalakítás során:

  • a benti helyiségek vakolatát leverjük, újravakoljuk, az aljzatot mindenhol felszedjük, szigetelünk, új hideg és meleg burkolatot kapnak a helyiségek.
  • A konyha, fürdőszoba, wc-k a jelenlegi szabályozás szerint kerülnek kialakításra az esélyegyenlőségi szempontokat is figyelembe véve.
  • a nyílászárókat kicseréljük
  • a tetőt javítjuk, ill. cseréppel borítjuk
  • a külső vakolatot leverjük, szigeteljük, új festést kap
  • a környezetkímélő közösségi ház energiaellátását napelem rendszer biztosítja a jövőben
  • a környezetet rendezzük, virágosítunk, közösségi kertet hozunk létre, a megtermelt javakat tartósítjuk, a konyhában felhasználjuk.

(a részletes felújítási tevékenységeket a csatolt indikatív árajánlat tartalmazza)

Az épület felújítása mellett a jelen projektből beszerezzük mindazon eszközöket, bútorokat, amelyek kiegészítik a már meglévő berendezéseket, eszközöket, s amelyekkel olyan komfortos tereket hozhatunk létre, ahol a célközösség minden korosztálya a megfelelő fejlesztési szolgáltatásokat veheti igénybe. A beszerzendő eszközlistát csatoljuk.

Tevékenységünk célja a társadalmi kirekesztődés megszüntetésére irányul; mely átfogó intézkedéseket nyújt Magyarország leszakadó régióknak, növelve ezzel a régiók között esélyegyenlőséget. A projekt végterméke, a felújított ingatlan hozzájárul az esélyegyenlőség növeléséhez, elősegíti a hátrányos helyzetű zsáktelepülés lakóinak felzárkózását.

Az egyenlő esélyű hozzáférés érdekében a felújítás során projektarányos akadálymentesítést valósítunk meg, benne: akadálymentes épület megközelítés kialakítása, akadálymentes wc kialakítása, villanykapcsoló magasság, színkontrasztos nyílászárók és falak kialakítása.

Megvalósítjuk azt a célt, hogy az ingatlanban történő szolgáltatás bárki számára hozzáférhető legyen.

Infokommunikációs akadálymentesítést valósítunk meg.

Az épület felújításával és az eszközbeszerzéssel gyakorlatilag a faluközösség álma válik valóra, hogy legyen egy jó kis hely, ahol találkozni tudnak egymással, tanulni tudnak, gyerekeiket biztonságban tudják. Alkalmassá válik arra, hogy EFOP-1.4.3-16-2017-00109 program vállalásait -célkitűzéset, tevékenységeit- teljesítse, a helyi közösség számára az 1. pontban vázolt feltételek által biztosítsa a továbblépés lehetőségeit. Nem utolsósorban alkalmassá válik arra, hogy a szűkebb és tágabb környezetnek- hasonló sorsú közösségeknek, városi iskolák tanulóinak, stb.,- mintaként szolgáljon, számukra tapasztalatátadó hellyé váljon.