EFOP-5.2.4-17-2017-00004 – Segítünk a tanulásban!

A kedvezményezett neve: Új Esély Egyesület
A projekt címe: Segítünk a tanulásban! – Adaptáció a korai iskola-elhagyás csökkentése és a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása innovatív, digitálisan támogatott módszertan alkalmazásával
A projekt azonosító száma: EFOP-5.2.4-17-2017-00004
A szerződött támogatás összege: 100 000 000 Ft.
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt tervezett befejezés dátuma: 2022.07.29.

A projekt tartalmának bemutatása

Segítünk a tanulásban! – Adaptáció a korai iskola-elhagyás csökkentése és a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása innovatív, digitálisan támogatott módszertan alkalmazásávalA „Segítünk a tanulásban!” című projekt célkitűzése a korai iskola-elhagyók számának csökkentése és a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása. Más, hasonló projektekkel ellentétben, a cél eléréséhez újszerű eszközrendszert használunk. Az innováció legfontosabb eleme a digitális kompetenciafejlesztés: személyre szabott tanulási útvonalakkal, tanulás- és tanítás-támogatással kiegészítve.
A Tanlet egy olyan mobil eszközre letölthető applikáció, amely segítséget nyújt a tanárok és a diákok számára. Az applikáció célja egy olyan könnyen használható és innovatív digitális környezet biztosítása, melyben lehetőség nyílik új tartalmak fejlesztésére is. A projekt az alapképességek fejlesztését digitális tananyagok fejlesztésével és azok tanítási helyzetben való alkalmazásával tervezi elérni.

Egy új eszköz és egy új módszer
Tapasztalataink alapján a fiatalabb generáció sok esetben könnyebben megszólítható a digitális eszközökkel, mint a régi, hagyományos oktatási módszerekkel. Ezért látjuk hasznosnak, ha digitális eszközökkel bővíthetjük ki a pedagógusok oktatási repertoárját. Számos olyan diák van, aki egy bizonyos feladattal vagy feladatcsoporttal nem képes boldogulni, ám ugyanazt a feladatot digitális környezetben hamarabb megoldja. Továbbá, a játékos tanulás (gamification) eszközei is nagyban hozzájárulnak a tanulási motiváció növeléséhez, fenntartásához, és ezáltal segíti a fiatalok tudásbővülését, felzárkóztatását.
Projektünkben arra teszünk kísérletet, hogy a jelenlegi tapasztalatokat alapul véve minél személyre szabottabb támogatást és eszközt adhassunk a pedagógusok kezébe. A projekt során ennek megfelelően a pedagógusokkal szoros együttműködésben, adaptív és innovatív módszertanok segítségével fedezzük fel és alakítjuk ki a tartalmakat. Projektünk innovatív jellege megjelenik a megvalósítás módjában (digitális tananyag és digitális eszköz/tablet), valamint az általánosan ismert közoktatási problémákra való újszerű válaszkeresésben, az új generáció igényei, szükségletei mentén létrejött új tanulási tartalmak kialakításában.Hogyan működik?
A bevont intézményeknek ingyenesen táblagépeket biztosítunk, melyeken telepítve van a projektben fejlesztett Tanlet nevű alkalmazás. A Tanlet nem csupán egy szokványos, előre elkészített tartalmakkal feltöltött applikáció, hanem egy olyan eszköz, amely segítségével a pedagógus az egyéni meglátása szerint szükséges e-learning tartalmakat is fejleszthet.  A pedagógusnak lehetősége van arra, hogy a saját óraterveit, saját elképzelése szerinti tananyagokat határozzon meg és fejlesszen. E tananyagokat pedig a tableten futó alkalmazás segítségével felhasználhatja tanóráin, és felzárkóztató foglalkozások keretében. A projektben technikai képzést, valamint tananyag fejlesztési módszertani támogatást is biztosítunk a bevont intézmények számára.