OKT-16-ET-TAN-1-0025 sz. Siklósnagyfalui Tanoda program

Átmeneti tanodaprogram
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárának, Czibere Károly Úrnak a döntése értelmében lehetőség nyílt az „EFOP 3.3.1-16 Tanoda programok támogatása” felhívás alapján egyedi támogatási igény benyújtására, melyet Egyesületünk elnyert a Siklósnagyfalui Tanoda átmeneti működtetésére.

                                  

Az átmeneti időszakban a Tanoda céljai

A tanulók rendszeres tanodai munkába való visszaszoktatása, iskolai előmenetelük, sikeres pályaválasztásuk segítése, komplex személyiség és szociális készségfejlesztés, tanodai közösség erősítése tanodán belüli és integrált programokon keresztül.

A Tanoda tevékenységei

Tevékenységeinkben szerepelnek: kulcskompetenciát fejlesztő foglalkozások, tantárgyi korrepetálás, pályaorientációs foglalkozás, közösségi programok. A programba 25 fő 3-8. osztályos tanulót vonunk be. Az OKT-16-ET-TAN-1-0025 azonosító számú projektünk megvalósítása 2016. december 1.-2017. június 30-ig tart.

2017. január

A Siklósnagyfalui Tanoda program szakmai megvalósítói – humán pedagógus, fejlesztő pedagógus, mentor, közösségi mentor – összeállították az átmeneti tanoda program foglalkozás menetét. A rendszeres nyitva tartás és programkínálat segíti a gyerekeket abban, hogy visszaszokjanak a fegyelmezett tanodai munkába és kapcsolatuk ne szakadjon meg a Tanodával. Tájékoztatót tartottak a szülőknek, gyerekeknek a programról, bevonták a 25 tanulót és elkezdődött a szakmai munka. A Tanoda biztosítja a tanulásban megrekedt vagy nehézséggel küzdő gyerekek részére az egyéni felzárkóztatást. A gyerekek kompetenciafejlesztése a játékosságon és élményszerűségen alapul, így a szövegértés, matematikai készség fejlesztése mese és dalszöveg csoportokban ill. számkirályság és gazdálkodó csoportokban zajlik.

2017. február

A Tanoda a tanulók személyiség és készségfejlesztésén túl a gyerekek érdeklődésének, képességének és készségének megfelelő pálya választásához is segítséget nyújt. A sikeres iskolai előmenetel és életpálya építés fontos pillére a családi háttér, szülői támogatás, ezért a pályaorientációs foglalkozásokat a szülők bevonásával igyekeznek megvalósítani. A személyes tapasztalatok megosztása, átadása teszi hitelessé, követendővé vagy éppen elkerülendővé az adott szakmát, hivatást s közben az oly gyakran hiányzó családi kommunikációt is biztosítja. Az egyes tanulók pályaorientációjának meghatározásához igénybe veszik az infokommunikációs eszköz kínálta lehetőségeket – tesztek -, ami megtanítja a gyerekeket arra is, hogy az internet az ismeretszerzés, az információbővítés hasznos eszköze.

2017. március

A Siklósnagyfalui Tanodában a közösségi programok a sokféle képességet előhívó, szabadidős foglalkozások kielégítik a gyerekek természetes igényét a játékra, alkotásra, sportolásra, versenyzésre. Az átmeneti időszakban 32 közösségi programot valósítanak meg. A játék során a tanulók számos társas, szociális készsége fejlődik, alakul személyiségük, önismeretük. A Játszónapon különböző társas, ügyességi, fejlesztő játékot próbálhatnak ki a gyerekek. A sport a szórakozás és öröm mellett fejleszti kapcsolatteremtő képességet, a toleranciát, az egészséges életmódot, a testkultúrát, a testi lelki alkalmazkodást, erősíti a fizikai és lelki kondíciót. A Sportnapokon többféle egyéni és csapatsport kipróbálására nyílik lehetőség. Az alkotás az ízlés és esztétikai érzékformálás, a kreativitás, a vizualitás, a képzelet, a figyelem és koncentráció készség mellett fejleszti a tanulók önismeretét, önbecsülését, növeli tiszteletüket az értékek, társaik iránt. Az alkotó foglalkozások témái az ünnepekhez, évszakokhoz kapcsolódnak. A vetélkedés, a játékos tanulás terepe az Elmebajnokság, ahol a résztvevők általános műveltségi kérdésekben vethetik össze tudásukat.

2017. április

Az elmúlt időszak a Húsvéti készülődés jegyében zajlott a Tanodában. Húsvétváró daltanulás, Húsvéttal kapcsolatos feladatok és az ünnep szépségét emelő dekorációk készítésével segítettük az ünnep megkülönböztetett szerepének felismerését, átélését. Bemutattuk, hogy mi a SZERTARTÁS. „Mi az, hogy szertartás?- kérdezte a kis herceg. …Attól lesz az egyik nap más, mint a másik, az egyik óra különböző a másiktól.” A Húsvét jegyében valósult meg 2 alkotó nap, 1 elmebajnokság, 2 játszónap, 6 mesecsoport foglalkozás, 5 dalszöveg csoportfoglalkozás és még a 11 matematikai készségfejlesztő foglalkozások feladatai is Húsvéthoz kapcsolódtak.

2017. május

Májusban a tanodai hallgatók sikeres iskolai évzárását segítettük 8 tantárgyi foglalkozás keretében. A csoportkohéziót, kooperatív együttműködést, egymás iránti megértést, elfogadást segítette a 4 mesecsoporti foglalkozás, az alkotónap, játszónap, sportnap, elmebajnokság.

2017. június

A program utolsó hónapjában a játszásé a jövőtervezésé volt a fő hangsúly. A 7 tantárgyi foglalkozáson játékosan elemeztük a gyerekek iskolai sikereit, a javítani valókat. A csoportkohéziót, kooperatív együttműködést, egymás iránti megértést, elfogadást segítette a 2-2 mesecsoporti és számkirályság foglalkozás, a 3-3 dalszöveg, és gazdálkodó foglalkozás, a 2-2 alkotó és elmebajnoksági nap. A közös munkát megkoronázandó záró tanodai napot tartottunk közös pizza sütéssel.

Összefoglaló

Az Új Esély Egyesület a „Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok előirányzatból finanszírozható EFOP – Tanoda programok támogatása felhívásban nem támogatott tanodák” címmel kiírt felhívásra benyújtott nyertes egyedi támogatási kérelme biztosította 2016. december 1. – 2017. június 30. között a Siklósnagyfalui tanoda működését. A Tanodába 25 fő tanuló vett részt. A tervezett és vállalt feladatok az alábbiak szerint teljesültek: 50 alkalom Tantárgyi korrepetálás 13 alkalom pályaorientációs foglalkozás 25 alkalom Mesecsoport foglalkozás 25 alkalom Dalszöveg csoport foglalkozás 25 alkalom Számkirályság csoport foglalkozás 25 alkalom Gazdálkodó csoport foglalkozás 10 alkalom Játszónap 7 alkalom Sportnap 8 alkalom Alkotónap 7 alkalom Elmebajnokság A tanulók Tanodához kötődése fennmaradt, az új, élményszerű módszerek alkalmazásával megvalósított foglalkozások fejlesztették alapkompetenciáikat, készségeiket, növelték ismereteiket. A Tanoda – Siklósnagyfaluban az egyetlen közösségi színtér, mely -, biztosította a gyerekek számára az értelmes szabadidő eltöltését, támogatást nyújtott az iskolai kötelezettségek teljesítéséhez és gazdagította a családok közösen megélt élményeit. A tanodai hallgatók számára a foglalkozások idején étkezést biztosítottunk, melyet többnyire közösen készítettünk el a tanulók kívánságait figyelembe véve- pizza, hot dog, nutellás palacsinta, stb.- az önkéntes szülők bevonásával.