EFOP-1.4.3-16-2017-00109 – “Jó kis hely” Cúnban

Az Új Esély Közhasznú Egyesület támogatást nyert az EFOP-1.4.3-16-2017-00109 azonosító számú Jó kis hely Cúnban c. projekt megvalósítására.

A kedvezményezett neve: Új Esély Egyesület
A projekt címe: “Jó kis hely” Cúnban
A projekt azonosító száma: EFOP-1.4.3-16-2017-00109
A szerződött támogatás összege: 43 789 265 Forint
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.03.19.

A projekt tartalmának bemutatása

A projekt átfogó célja:
A szegénység újratermelődésének, átörökítésének, a társadalmi kirekesztődés kockázatának csökkentése, a gyermekek esélyeinek növelése érdekében:

  • a Cúnban élő 25 év alatti gyerekek, fiatalok és szüleik számára a hiányzó szolgáltatásokhoz, programokhoz való hozzáférés biztosítása
  • a gyerekek korcsoportos szükségleteihez illeszkedő eszközök és szolgáltatások biztosítása
  • a Biztos Kezdet szemlélet elterjesztése, korai képességgondozás
  • az iskolai előmenetel, sikeresség elősegítése, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése
  • a szociokulturális hátrányok kompenzálása
  • a családi háttérből fakadó hátrányok csökkentése, támogató környezet kialakítása
  • a közösség megújulásának, fejlesztésének, élő közösség létrehozásának elősegítése

                    

A projekt konkrét célja

A halmozottan hátrányos Cún településen a „Jó kis hely” közösségi tér kialakítása, melyben a Cúnban élő hátrányos helyzetű 25 éven alatti gyerekek és fiatalok valamint szüleik bevonásával a gyermekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelését szolgáló, a korcsoportok szükségleteihez igazodó korrigáló, pótló, fejlesztő, preventív, motiváló, komplex programok megvalósítása, valamint az ezeken kívüli szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése történik.

A harmonikus családi élet erősítése, a közösség iránti elköteleződés mélyítése,a közösségi kohézió fokozása, a közösségi összetartozás növelését szolgáló programok, rendezvények megvalósítása az élő közösség létrehozása érdekében. A projekt magas szakmai színvonalú megvalósítása érdekében együttműködés az EFOP-1.4.1-15 kiemelt projekttel valamint a jó gyakorlatok megosztása, a párbeszéd, a szolgáltatás fejlesztése érdekében az együttműködő partnerek részére közös szakmai fórumok megvalósítása.

A projekt eredményeként 15 fő 25 éven aluli és 10 fő szülő projektrésztvevő – akiknek 80%-a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő – vesz részt legalább 5 folyamat jellegű programban.

A program megvalósítását 2018. március 19-én kezdtük el.

2018. április

A Jó kis hely program első hónapjában a projekt előkészítés feladatait kezdtük el. Felvettük a kapcsolatot a település Polgármesterével, tájékoztattuk leendő partnereinket a támogatás elnyeréséről, a projekt elindításáról. Kialakítottuk a szakmai stábot ill. lépéseket tettünk a hiányzó munkatársak felvételére. Megkezdtük az együttműködést az EFOP- 1.4.1-15 kiemelt projekttel. Létrehoztuk a projektdokumentumokat.
Kialakítottuk a Jó kis hely ideiglenes helyszínét.

2018. május

A Jó kis hely tevékenységeit elindítottuk. Kezdésként meghívtuk a lakosokat közös bodzaszörp készítésre. Az elkészült nedüket a programot látogatók fogyasztják majd el.
A 3 év alatti és óvodáskorú gyerekeknek fejlesztő játékokat, könyveket biztosítunk és Játékfoglalkozásokat, Meseország foglalkozást, Játszóházat kínálunk föl. A szülők számára hasznos tanácsokat, információkat nyújtunk a gyerekek fejlesztésével kapcsolatban.
A tanköteles korú gyerekek és 25 év alatti fiatalok részére sport eszközöket, számítógép használatot, fejlesztő és társasjátékokat biztosítunk és Tanulástámogatás, Játszóka, Sportnap, Együtt lenni jó, Elmebajnokság, alkotó foglalkozásokat biztosítunk részükre.
Néhányan már elkezdték a helyet látogatni.
A későbbiekben lesznek olyan programok, pl. kirándulás, csoportfoglalkozás, ahol a szülők és a gyerekek együtt vehetnek részt. A felnőttek számára készséggel állunk rendelkezésre minden olyan ügyben, amelyben elakadtak vagy nehézségbe ütköztek. A Jó kis helyet naponta 8 órában működtetjük.

2018. június

Június 2-án megtartottuk a Jó kis hely „születésnapját” Együtt lenni jó program keretében. A szülők és gyerekek közös részvételével zajló rendezvényen játékos vetélkedőket, ügyességi versenyeket tartottunk és elfogyasztottuk a születésnapi tortákat. A szülők a megvalósításban is segítséget nyújtottak.

2018. július

Júliusban napi szinten valósítottuk meg a különböző tevékenységeinket. Naponta volt egyéni, páros és kiscsoportos játék, tanulási készségfejlesztő játékos elmepallérozás, kreatívkodás, mozgás. Tartottunk alkotó foglalkozást és játszóházat is. A picik nagyon élvezték a kőre rajzolást, de még a nagyobbak is kedvet kaptak. A gyerekek egy része minden nap, nyitástól zárásig jelen volt és aktívan részt vett a foglalkozásokon.

2018. augusztus

Augusztusban tartottuk meg az első családi Elmebajnokságot. A programba 5 csapat nevezett be. A 13+1 kérdésből álló tesztet úgy állítottuk össze, hogy a gyerekek feleleveníthették azokat az ismereteket, amelyekeről a Jó kis hely foglalkozásain szó volt, gyakoroltuk.
Volt számolás, helyesírási, földrajzi, prevenciós kérdés, közmondás értelmezés, filmfelismerés és a lakóhelyükhöz kötődő ismeret. A csapatok nagy élvezettel vetették bele magukat a kérdések megválaszolásába.
Ebben a hónapban az alkotó foglalkozáson őszi dekorációt készítettünk, augusztus utolsó napján sportnapot tartottunk.

 

 

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?